ASES ULUSLARARASI AFET KONGRESİ

Kongre Hakkında

Ases Uluslararası Afet Kongresi  14-16 Nisan 2023 tarihinde Kayseri'de düzenlenecektir.

Kongremiz akademik yükselme, doçentlik ve akademik atama kriterlerini karşılamaktadır.

Kongreye 05 Nisan 2023 tarihine kadar özet gönderebilirsiniz.

Özetlerinizi aseskongre@gmail.com mail adresine göndermeniz ve kongreye yüz yüze veya online katılım sağlayacağınızı belirtmeniz gerekmektedir.

Özetleriniz 4 gün içerisinde kör hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra özete ilişkin nihai karar mail ile aday katılımcıya bildirilecektir.

01-07  Nisan  2023 tarihlerinde kongreye kesin kayıt yaptırabilmeniz için kongre katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kongre kabul mektubu gönderilen katılımcıların katılım ücretini belirtilen tarihlerde yatırmaları gerekmektedir.

9  Nisan  2023 tarihinde kongre programı açıklanacaktır. 

14-16 Nisan 2023 tarihlerinde online,  15 Nisan  2023 tarihinde ise Kayseri'de yüz yüze sunumlar gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında konaklamak isteyen katılımcılara özel indirim uygulanacaktır.

Tam metin göndermek isteyen katılımcıların 22 Nisan 2023 tarihine kadar tam metin şablonuna uygun hazırladıkları çalışmaları aseskongre@gmail.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Tam metin zorunluluğu yoktur.

30 Nisan 2023 tarihinde kongreye ait ISBN'li bildiri kitabı yayımlanacaktır.