Konular

Kongremiz afetler ilgili tüm konuları kapsamaktadır.

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Mekatronik mühemdisliği

Makine mühendisliği

Hukuk

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Yapı Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

Sosyoloji (Afetlerin bireysel ve toplumsal etkileri)

Tarih (Afet tarihi )

Coğrafya

Psikoloji ( Afetlerin etkileri)

Sağlık ( Temel Tıp Bilimleri, Klinik Tıp Bilimleri, Cerahi Tıp Bilimleri )

Sağlık (Hemşirelik, İlk Yardım, Acil Tıp, Toplum sağlığı, Ftr. ve Afetler ile alakalı diğer sağlık alanlarında yapılan çalışmalar.)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İlahiyat (Afetler ile İlğili Konular)

Eğitim (Afetlerin Eğitime Etkisi)

Ekonomi ( Afetlerin Ekonomiye Etkisi)

Bankacılık (Bankacılık Sektörüne Etkisi)

Muhasebe ve Finans 

Ulaşım ve Alt Yapı ( Afetlerin Ulaşım ve Alt Yapılar Üzerindeki Etkisi)

Emalak (Afet Sonrası Emlak Sektörüne Etkisi)

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

Güvenlik

İtfaiye 

Kongremize afetlerle ilgili diğer tüm disiplinlerden çalışma değerlendirmeye alınmaktadır.