Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

5 Nisan 2023

Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

01-07 Nisan 2023

Kongre Programı Yayın Tarihi

9  Nisan 2023

Yüz Yüze Sunum Tarihi

15 Nisan 2023

Online Sunum Tarihleri

14-16 Nisan 2023

Tam Metin Gönderme Son Günü

22 Nisan 2023

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi

30 Nisan 2023