Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

18 Ağustos 2023

Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

01-20 Ağustos 2023

Kongre Programı Yayın Tarihi

22  Ağustos 2023

Yüz Yüze Sunum Tarihi

26 Ağustos 2023

Online Sunum Tarihleri

27 Ağustos 2023

Tam Metin Gönderme Son Günü

30 Ağustos 2023

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi

15 Eylül 2023