Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

 

Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

 

Kongre Programı Yayın Tarihi

 

Yüz Yüze Sunum Tarihi

 

Online Sunum Tarihleri

 

Tam Metin Gönderme Son Günü

 

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi